Now showing items 1-15 of 15

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci profesionálních řidičů 

  Chodurová, Zuzana
  Tématem bakalářské práce je Bezpečnost a ochrana zdraví při práci profesionálních řidičů. Vzhledem k tomu, že nejvíc pracovních úrazů u nás se odehrává v souvislosti s dopravními prostředky, není překvapující, že bezpečnost ...
 • Bezpečnost a rizika práce ve stavebnictví a jejich hodnocení 

  Mrňová, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je představení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví se zaměřením na pracovní úrazy. V práci jsou popsány postupy a metody používané při vyhledávání a hodnocení rizik ...
 • Bezpečnost práce a pracovní úrazy ve stavebnictví 

  Charvát, Jakub
  Cílem diplomové práce je přiblížení problematiky zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovních úrazů ve stavebnictví. Teoretická část je věnována historickému vývoji BOZP obecně a následně také vývoji kontrolních ...
 • Hodnocení rizik při porušení BOZP 

  Kubátková, Hana
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast hodnocení rizik při porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). První část práce, je tvořena teoretickými východisky obecné problematiky v oblasti BOZP. společně se Dále ...
 • Identifikace a hodnocení ergonomických rizik na pracovišti z pohledu zaměstnavatele 

  Vyroubalová, Klára
  Diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení rizik v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), konkrétně na ergonomická rizika pracoviště. Provedená analýza současného stavu hodnotí problematiku současné BOZP, ...
 • Identifikace, analýza a hodnocení rizik spojených s implementací technologie 3D tisku do výrobních procesů 

  Filková, Nicole
  Diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, konkrétně pak na rizika při implementaci 3D tisku do výrobního procesu. Úvodní část práce představuje teoretická východiska ...
 • Problémy současné bezpečnosti práce a jejich vliv na fungování organizace 

  Králik, Tomáš
  Tato diplomová práce zpracovaná na téma „Problémy současné bezpečnosti práce a jejich vliv na fungování organizace“ se zaměřuje na popis současného stavu problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovních ...
 • Příprava realizace dostavby klinické hematologie FN Brno 

  Průcha, Aleš
  Cílem této diplomové práce je příprava realizace objektu dostavby klinické hematologie FN Brno. Práce se zabývá technologickým předpisem pro ocelové konstrukce a spřaženou stropní desku, ke kterým bude vypracován kontrolní ...
 • Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova 

  Sviták, Roman
  Diplomová práce je zaměřena na přípravu realizace víceúčelového domu Brno – Klíčova. Obsahem práce je stavebně technologická studie, na kterou navazuje stavebně technologický projekt. Cílem diplomové práce je určit zdroje ...
 • Realizace hrubé spodní stavby objektu urgentního příjmu FN Brno 

  Průcha, Aleš
  Cílem této bakalářské práce je příprava realizace hrubé spodní stavby objektu urgentního příjmu FN Brno. Práce se zabývá technologickým předpisem pro základové konstrukce, ke kterému bude vypracován kontrolní a zkušební ...
 • Řízení rizik v oblasti BOZP ve výrobním procesu 

  Podaný, Tomáš
  Diplomová práce zkoumá a řeší problematiku rizik ve výrobní společnosti z pohledu bezpečnosti a ochrany při práci (BOZP). První část diplomové práce osahuje problematiku procesu BOZP v obecné a teoretické rovině. Dále práce ...
 • Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Ambros, Daniel
  Tato diplomová práce je zaměřena na řízení stavební zakázky ve stavebním podniku. Cílem diplomové práce je popsat proces přípravy a realizace stavební zakázky a zpracování dokumentace výrobní přípravy. V teoretické části ...
 • Sklad zemědělských hnojiv - stavebně technologická příprava 

  Kincl, Jakub
  V mojí diplomové práci, jsem se zabýval stavebně technologickou přípravou výstavby Skladu zemědělských hnojiv ve Vilánci. Tato příprava zahrnuje přehled předpokládaných prací při výstavbě, jejich časový a finanční plán. ...
 • Stavebně technologická etapa hrubé vrchní stavby polyfunkčního domu 

  Liška, Aleš
  Předmětem bakalářské práce je stavebně technologická etapa hrubé vrchní stavby polyfunkčního domu ve Velešíně. Práce se zabývá zařízením staveniště, návrhem strojní sestavy, technologickými předpisy, kontrolním a zkušebním ...
 • Stavebně technologický projekt rekonstrukce nádraží v Šumperku 

  Krutílková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí nádraží v Šumperku. Na toto téma je zpracován časový plán, zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán, rozpočet, návrh strojní sestavy,zajištění ochrany zdraví pracovníků při práci ...