Now showing items 1-10 of 10

 • Bezpečnost a hygiena práce ve výstavbě 

  Procházka, Václav
  Cílem diplomové práce je představit problematiku hygieny a bezpečnosti práce ve stavebnictví. V teoretické části je v první části vysvětlena problematika bezpečnosti práce a ve druhé části problematika hygieny práce. ...
 • Bezpečnost práce na tvářecích strojích 

  Šknouřilová, Eva
  Tato bakalářská práce předkládá přehled zásad bezpečné práce ve tvářecích provozech. Jsou zde uvedeny základní zásady bezpečnosti osob, které mají za tvářecí stroje zodpovědnost, nebo se stroji přijdou do styku. Dále ...
 • Bezpečnost provozu stavebních strojů 

  Procházka, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem hlavních bezpečnostních rizik v provozu stavebních strojů s ohledem na charakter práce jednotlivých konstrukčních skupin. Je zde obsažen také přehled rizik související s technologií ...
 • Inspekce práce ve stavebnictví 

  Hudec, Radek
  Cílem diplomové práce je představit institut inspekce práce se zaměřením na stavebnictví. Dalším bodem je představení koordinátora BOZP ve vztahu k inspektorátu práce. Hlavně bych chtěl čerpat z praxe, takže budu absolvovat ...
 • Posouzení rizik bezpečnosti práce v energetickém průmyslu 

  Arbeit, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá bezpečností v energetickém sektoru. Jelikož z historického hlediska je patrné, že převážná většina havárií, nehod, úrazů a dalších negativních incidentů byla zapříčiněna lidským faktorem. Proto ...
 • Příprava realizace bioplynové stanice v Žitíně 

  Chaloupková, Tereza
  Předmětem diplomové práce je technologie provedení hrubé stavby bioplynové stanice v Žitíně. Obsahem této práce jsou technické zprávy, technologické předpisy, bezpečnost práce, ochrana životního prostředí, návrh strojních ...
 • Stavebně technologický projekt modernizace objektu T8, VUT v Brně 

  Skokanová, Šárka
  Předmětem diplomové práce je rekonstrukce a modernizace objektu Vysokého učení technického v Brně. Rekonstrukci objektu ovlivňuje částečný provoz investora během rekonstrukce a přístup do jednotlivých pater objektu, který ...
 • Studie bezpečnosti práce v průmyslových podnicích 

  Res, Dominik
  Tato práce je zaměřena na seznámení s legislativou týkající se BOZP a její interpretaci v praxi. Hlavní důraz je pak kladen na sestavení, následný rozbor dokumentace, vyhledání a analýzu rizik v provozu.
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Vladíková, Nikola
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného stavu bezpečnosti práce, s následnou analýzou rizik pracoviště. Specifikuje, význam bezpečnosti práce a přináší teoretická východiska pro danou oblast. Obsahuje analýzu ...
 • Zhodnocení účinnosti managementu BOZP ve stavebnictví v ČR 

  Kratina, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá vývojem řízení rizik ve stavebnictví v České republice a to v období ekonomické krize, započaté roku 2007. Minulý a aktuální stav stavebnictví je v této práci důkladně popsán díky indexu stavební ...