Now showing items 1-5 of 5

 • Informační strategie firmy 

  Kutnar, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem informační strategie pro Fakultní nemocnici Brno, která je největším poskytovatelem zdravotnických služeb na Moravě. První část práce obsahuje teoretická východiska, která popisují ...
 • Integrace SELinux audit záznamů do ABRT nástroje 

  Vrabec, Lukáš
  Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou bezpečnosti operačních systémů Linux a bezpečnostním mechanismem řízení přístupu. Dále se práce zabývá zpracováním bezpečnostních zpráv, které jsou produkovány bezpečnostními ...
 • Návrh bezpečnostní politiky české pobočky nadnárodní společnosti 

  Filip, Tomáš
  Bezpečnostní politika se zabývá procesy podnikové bezpečnosti v zájmu chránění aktiv bez ohledu na velikost pobočky. V dnešní době je podnik vystaven mnohým hrozbám a rizikům, kterým musí čelit tak, aby nebyl ohrožen jeho ...
 • Návrh vybraných částí bezpečnosti ICT 

  Zajíček, Juraj
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast bezpečnosti informačních a komunikačních technologií v konkrétní firmě. Jde o zastoupení společnosti na Slovensku a v České republice. Konkrétně se jedná o návrh řízení programu o ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ryšánek, Vladimír
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného stavu informačního systému za účelem odhalení jeho nedostatků a návrhu jejich odstranění. Aplikací zvolených metod zjišťuje nedostatky bezpečnostní politiky systému, ...