Now showing items 1-4 of 4

 • Strojní zařízení pro bezvýkopové podzemní práce 

  Matušinec, Roman
  Cílem této práce bylo shrnout bezvýkopové technologie se zaměřením na mikrotunelování, včetně strojních celků a provést rozbor jejich technických parametrů. Práce je rozdělena na základní 4 části. První část popisuje obecně ...
 • Studie alternativ rekonstrukce vybrané části stokové sítě 

  Dvořák, Pavel
  Tématem této bakalářské práce je vypracování, vyhodnocení a porovnání alternativních způsobů řešení rekonstrukce části stokové sítě. K tomu účelu je tato bakalářská práce rozdělena na dvě části. V první části je provedeno ...
 • Studie alternativ rekonstrukce vybrané části stokové sítě 

  Novák, Tomáš
  Tématem bakalářské práce je zhodnocení alternativních řešení rekonstrukce části stokové sítě pomocí bezvýkopových technologií. Za tímto účelem je práce rozdělena na dvě části. Cílem první teoretické části práce je zpracování ...
 • Studie sanace vybrané části stokové sítě 

  Dvořák, Pavel
  Tématem této diplomové práce je vytvoření studie sanace stokové sítě. Posuzovaná stoková síť se nachází v městské části města Znojma, Znojmo – město. Sanace se zde v tomto případě navrhuje za účelem zlepšení funkčních ...