Now showing items 1-1 of 1

  • Infračervená magneto-spektroskopie polovodičů Rashbova typu 

    Šikula, Marek
    Optická odezva BiTeX (X = I, Cl, Br) polovodičových materiálů s obřím spinovým štěpením Rashbova typu je studována za nízkých teplot do vysokých magnetických polí, kde je směr magnetické indukce kolmý na povrch vzorku ...