Now showing items 1-14 of 14

 • Algorithm for Detection of Positive and Negative Text 

  Musil, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  In the present, obtaining and sorting knowledge from data produced by various sources requires significant effort which is not ensured easily by a human, meaning machine processing is taking place. Purpose of this work was ...
 • Algoritmus pro detekci pozitívního a negatívního textu 

  Musil, David
  Se svižným vývojem informačních a komunikačních technologií vzrůstá i množství informací produkovaných nejrůznějšími zdroji v elektronické podobě. Třídění a získávání znalostí z těchto dat vyžaduje značné úsilí, které pro ...
 • Aplikace pro Big Data 

  Blaho, Matúš
  Táto práca sa zaoberá popisom a analýzou konceptu Big Data a ich spracovaním a využitím v procese podpory rozhodovania. Navrhované spracovanie vychádza z konceptu MapReduce navrhnutého pre spracovanie Big Data. Teoretická ...
 • Big Data 

  Bútora, Matúš
  Cieľom bakalárskej práca je popísať problematiku Big Data a agregačné operácie OLAP pre podporu rozhodovania, ktoré sú na ne aplikované pomocou technológie Apache Hadoop. Prevažná časť práce je venovaná popisu práve tejto ...
 • Big Data Analytics In The Context Of Mobile Network Performance Optimization 

  Klus, Roman (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Crowdsourcing is a modern and growing technique of acquiring large amount of information. This project utilizes the data on mobile connectivity gathered by RTR NetzTest application to evaluate the performance indicators ...
 • BigData řešení pro zpracování rozsáhlých dat ze síťových toků 

  Melkes, Miloslav
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku distribuovaného zpracování velkých dat ze síťové komunikace. Začíná analýzou síťové komunikace založené na modelu TCP/IP se zaměřením na datové jednotky na jednotlivých ...
 • Informační a komunikační technologie a referendum o Brexitu 

  Šindelka, Dan
  Cílem této práce je popsat informační a komunikační technologie, které byly použity během Referenda o členství Spojeného království v Evropské unii 2016. Tato práce také poskytuje popis referend ve Spojeném království, ...
 • Internet of Things zařízení s podporou ZigBee a 6LoWPAN 

  Halász, Dávid
  Internet věcí je nejnovější trend v počítačovém průmyslu. I když ještě nebyl zcela jasně definován, jsme již obklopeni různými zařízeními připojenými k internetu. Tato diplomová práce se zaměřuje na nízkonákladová a úsporná ...
 • Monitorování dat na serveru a následná notifikace pro systém Android 

  Bohuš, Michal
  Práca sa zaoberá monitorovaním dát, generovaním správ a vytvorením mobilnej aplikácie pre odoberanie notifikácii zo servera. Monitorovanie užívateľom zvolených dát prebieha na serveri. Pre účely sledovania hodnôt boli ako ...
 • Optimalizace distribuovaného I/O subsystému projektu k-Wave 

  Vysocký, Ondřej
  Práce se zabývá řešením efektivního paralelního zápisu velkých objemů dat na souborovém systému Lustre. Cílový program je navržen pro projekt k-Wave simulující šíření akustických a ultrazvukových vln. Tato simulace pro ...
 • Průmysl 4.0 v kontextu s konstrukcí a aplikací výrobních strojů 

  Serykh, Pavel
  Tato bakalářská práce je zaměřena na téma CNC výrobní stroje a jejich využití v souladu se zásadami a principy Průmyslu 4.0. První část je rešerše současného stavu v oblasti nejčastěji používaných CNC výrobních strojů ve ...
 • Průmysl 4.0 v kontextu s průmyslovými roboty ve strojírenství 

  Kotrba, Martin
  Cílem této práce je vytvořit popsat zásady a principy iniciativy Průmysl 4.0 vadané ministerstvem průmyslu a obchodu. Vytvoření rešerši současného stavu průmyslových robotů a manipulátorů dle jejich konstrukce a aplikace. ...
 • Zařízení pro monitorování a agregaci velkého množství průmyslových dat 

  Held, Oliver
  Táto bakalárska práca popisuje hardvérovú a softvérovú prípravu monitorovacieho zariadenia pre zber veľkých dát v priemysle. Zariadenie je zložené z vývojového kitu BeagleBone Black, na ktoré sú pripevnené senzory na ...
 • Zpracování síťové komunikace v prostředí Apache Spark 

  Béder, Michal
  Táto práca rieši spôsob návrhu aplikácie na analýzu dát sieťovej komunikácie v prostredí distribuovaného systému Apache Spark. Implementáciu je možné rozdeliť do troch častí. Prvou je načítanie dát z distribuovaného úložiska ...