Now showing items 1-3 of 3

 • The Influence of the Binder on the Final Capacity of the Negative Electrode Material Carbon CR5995 for Lithium-ion Batteries 

  Gottwald, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This article deals with the issues of using binders for lithium-ion electrodes and optimizing the technological process for their production. The work focuses on optimizing the amount of binder used in order to achieve the ...
 • Pojiva pro elektrody superkondenzátorů 

  Gottwald, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá problémy použití pojidel pro výrobu elektrod superkondenzátorů a optimalizací technologického procesu jejich výroby. Základním zaměřením práce je optimalizace použitého množství různých pojidel ...
 • Vodivé polymery a jejich využití v superkondenzátorech 

  Gottwald, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá problémy použití vodivých polymerů pro výrobu elektrod superkondenzátorů a optimalizací technologického procesu jejich výroby. Základním zaměřením práce je optimalizace použitého množství polymeru ...