Now showing items 1-2 of 2

  • Biodegradace organických látek aplikací termofilní kultury 

    Piechová, Jana
    Cílem práce je studium biodegradability modifikovaných polyuretanových materiálů (pěn a folií) v glukosovém mediu a biodegadability syrovátky pomocí směsné aerobní termofilní bakteriální kultury rodů Bacillus a Thermus. ...
  • Studium biodegradace polyhydroxyalkanoátů. 

    Wurstová, Agáta
    Diplomová práce je zaměřena na studium biodegradace polyhydroxyalkanoátů, konkrétně polymeru polyhydroxybutyrátu. První část práce se zabývá studiem biodegradace polyhydroxybutyrátu ve formě PHB prášku a PHB fólie pomocí ...