Now showing items 1-1 of 1

  • Využití obnovitelných zdrojů v ES ČR 

    Trachta, Jiří
    Cílem práce je seznámení s problematikou biomasy a její využití v České republice. Práce se zabývá jednak cíleným pěstováním biomasy, ale i využitím odpadních produktů z jiné lidské činnosti, které jsou přeměněny na biomasu ...