Now showing items 1-2 of 2

  • Druhy stentů a jejich využití v oblasti medicíny 

    Sokl, Antonín
    Cílem této bakalářské práce, která se zabývá druhy stentů a jejich využitím v medicínské oblasti, je poskytnutí detailní rešerše nejčastěji používaných biomateriálů, kterými jsou zejména kovy, keramika, polymery a kompozity, ...
  • Materiály v lékařství 

    Dvořáková, Tereza
    Tato bakalářská práce je zaměřena na rešeršní studii kovových, keramických i polymerních materiálů pro medicínské aplikace. V první části práce je sepsána historie těchto materiálů, jejich vlastnosti a požadavky na ně ...