Now showing items 1-1 of 1

  • Využití biomethanu v evropském regionu 

    Gutovský, Jan
    Hlavním cílem této práce je seznámení s problematikou produkce biometanu a jeho využití v evropském měřítku. Práce obsahuje stručný popis výroby biometanu a shrnutí základních zušlechťovacích metod. Další část se zabývá ...