Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza signálů z akcelerometru během krokového cyklu 

    Nemčeková, Petra
    Kinematická analýza chôdze patrí k jedným z najdôležitejších vyšetrení dolných končatín. Jedným zo spôsobov jej analýzy je meranie pomocou akcelerometra. Táto práca sa zaoberá zostrojením funkčného prístroja merajúceho ...