Now showing items 1-12 of 12

 • Deformačně-napěťová analýza styku reálných povrchů 

  Chrenko, Peter
  V súčasnosti má podstatný vplyv na životnosť náhrady bedrového kĺbu opotrebenie artikulujúcich povrchov v kontakte. Je preto žiaduce určiť vplyv určitých aspektov na opotrebenie náhrady. Z toho dôvodu sa diplomová práca ...
 • The effect of synovial fluid composition, speed and load on frictional behaviour of articular cartilage 

  Furmann, Denis; Nečas, David; Rebenda, David; Čípek, Pavel; Vrbka, Martin; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (MDPI, 2020-03-15)
  Articular cartilage ensures smooth motion of natural synovial joints operating at very low friction. However, number of patients suffering from joint diseases, usually associated with cartilage degradation, continuously ...
 • The Effect of Synovial Fluid Constituents on Lubrication of Hip Joint Replacements 

  Nečas, David
  Dizertační práce se zabývá mechanismy mazání v náhradách kyčelního kloubu. Byla provedena systematická studie formování proteinového filmu při zahrnutí různých materiálů a provozních podmínek. Hlavní pozornost je přitom ...
 • Experimentální studium součinitele tření kloubní chrupavky 

  Praus, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá výzkumem součinitele tření kloubní chrupavky. Po úvodu do biotribologie je v práci popsán princip měření na zařízení Mini-Traction Machine a jeho stručný popis. Dále následuje návrh přípravy a ...
 • Mapování tloušťky mazacího filmu u náhrad velkých kloubů člověka 

  Bosák, Dalibor
  Tato diplomová práce popisuje mechanismus formování mazacího filmu a jeho tloušťku v kontaktu kovové kyčelní kloubní hlavice a skleněného disku opatřeného vrstvou chromu za přítomnosti bovinního séra, jakožto náhrady ...
 • Mazání kolenní náhrady 

  Sadecká, Kateřina
  Práce se zabývá mazáním totální kolenní náhrady za použití metody fluorescenční mikroskopie, která umožňuje jedinečný vhled přímo do kontaktu mezi femoralní a tibiální komponentou. Cílem bylo zjistit vliv složení synoviální ...
 • Mazání náhrad kyčelního kloubu 

  Rebenda, David
  Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem mazání náhrad kyčelního kloubu. S využitím simulátoru kyčelního kloubu, pracujícího na principu kyvadla, byl posouzen vliv složení synoviální kapaliny a vliv materiálu ...
 • Studium tření náhrad kyčelního kloubu 

  Balounová, Hana
  Diplomová práce se zabývá analýzou součinitele tření v kyčelních náhradách pro různé materiálové dvojice za přítomnosti hovězího séra, jakožto náhrady synoviální kapaliny vyskytující se v kloubu. Na zařízení Mini Traction ...
 • Studium vlivu složení synoviální kapaliny na tření kloubní chrupavky 

  Furmann, Denis
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou vplyvu zloženia modelovej synoviálnej kvapaliny na trecie vlastnosti kĺbnej chrupky. V práci je pozorovaný vplyv zložiek, koncentrácie, rýchlosti a zaťaženia. Boli realizované ...
 • Tření a mazání kloubní chrupavky 

  Hilšer, Pavel
  Práce se zabývá způsobem, jak přítomnost kyseliny hyaluronové a fosfolipidů ovlivňuje tření a mazání synoviální chrupavky s důrazem na optimalizaci viskosuplementů. Toho je docíleno pomocí analýzy součinitele tření pro ...
 • Visualization of Lubrication Film in Model of Synovial Joint 

  Čípek, Pavel; Rebenda, David; Nečas, David; Vrbka, Martin; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Serbian Tribology Society, 2019-09-27)
  Synovial joint is one of the most important parts for human movement system and the right function of it is necessary. When the synovial joint is damaged by illnesses, destroyed natural joint is exchanged for artificial ...
 • VOLUMETRIC WEAR ANALYSIS OF HIP JOINT IMPLANTS BY OPTICAL METHODS 

  Ranuša, Matúš
  Predložená dizertačná práca sa zaoberá analýzou opotrebenia totálnych bedrových endoprotéz za použitia optických metód. V práci bol predstavený nový prístup hodnotenia objemového úbytku materiálu pomocou 3D optického ...