Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh a výroba břitu stabilizátoru pro formuli student 

  Marko, Tibor
  Diplomová práce pojednává o návrhu a výrobě břitu stabilizátoru. Budou stanoveny okrajové podmínky pro návrh břitu a následné analyzování působení napětí a deformace na prut břitu a sestavu stabilizátoru při různých ...
 • Vestavby v savce vírové turbiny 

  Kilian, Ondřej
  Diplomová práce má za úkol navrhnout a zkoumat vestavby v savce Vírové turbiny. V první části práce je definován účel použití savek, ukázka výpočtu energetického zisku savky a stanovení její účinnosti. Dále je zkoumán ...
 • Volba materiálu a tepelné zpracování čepelí nožů 

  Mrňa, Tomáš
  Kvalitní nůž má mít dobré řezné vlastnosti a ostří odolné proti otupení, což lze dosáhnout použitím různých druhů materiálů. Nejčastějším materiálem pro jejich výrobu jsou oceli. Rozlišujeme čtyři základní skupiny ocelí ...
 • Webová aplikace pro tvorbu dietního plánu 

  Matějíček, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření webové aplikace, která uživateli generuje denní jídelníčky na základě měření tělesných úbytků. Tyto pokroky uživatel do aplikace vkládá v pravidelných intervalech. Jídla v těchto ...
 • Webová platforma pro spolupráci aktivistů 

  Kabelka, Jiří
  Cílem této práce je vytvoření webové platformy pro sjednocování ekologicky zaměřených aktivistů obsahující nástroje pro vyhledávání vhodných projektových partnerů a následnou správu projektů. Obsahem práce jsou také nástroje ...