Now showing items 1-6 of 6

 • 3D model dřevěného kostela sv. Paraskivy v Blansku 

  Michalková, Jana
  Předmětem této diplomové práce je zaměření a vyhotovení 3D modelu historické budovy. Pro tyto účely byl vybrán dřevěný kostel sv. Paraskivy v Blansku. Na úvod se práce zabývá historií a popisem kostela. Následuje popis ...
 • Blansko - město bezbariérové? 

  Mikysková, Anna
  Obsah bakalářské práce pojednává o aktuálním stavu konkrétních úseků užívaných zdravotně postiženými osobami ve městě Blansku. V teoretické části práce je představeno město Blansko, jeho okolí a historie. Další část je ...
 • Dopravní model města Blanska 

  Felkl, Jan
  V diplomové práci je řešen stav dopravy ve městě Blansku pomocí výpočetního modelu ze softwaru Aimsun. Za pomoci dostupných podkladů a vlastních měření v zájmových oblastech byl vytvořen model, který ukazuje kladné i záporné ...
 • Komplexní urbanistická analýza vybraných veřejných prostor města Blanska 

  Zukalová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby kvalitního veřejného prostoru. První část pojednává obecně o veřejném prostoru. Vymezuje ho na základě platné české legislativy, rozlišuje typy a určuje nároky uživatelů a ...
 • Umělecká litina na Blanensku 

  Koupý, Leoš
  Tato bakalářská práce nejprve rešeršní formou shrnuje základní rozdělení železných slitin a podrobněji definuje litinu, její druhy, fázové přeměny a způsoby tepelného zpracování. Následně se věnuje umělecké litině a to ...
 • Vyhotovení mapových podkladů areálu Metra v Blansku - jižní část 

  Zubík, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá polohopisným a výškopisným určením areálu Metra v Blansku, jeho jižní části. Obsahem práce je podrobný popis harmonogramu měřické části, výpočtů, grafického zpracování v programu GEOSTORE V6® a ...