Now showing items 1-1 of 1

  • Řídicí integrovaný systém pro rozpoznávání obrobků 

    Vostřel, Tomáš
    Diplomová práce se zaobírá použitím integrovaného strojového vidění firmy B&R, tzv. Smart Sensoru, k rozpoznávání a určení pozice kovových obrobků obdélníkového tvaru. V rámci práce je provedena rešerše použití strojového ...