Now showing items 1-1 of 1

  • Strukturální analýza bloku motoru 

    Chevtaikin, Sergei
    Tato diplomová práce se zabývá strukturální analýzou bloku spalovacího motoru. Hlavním cílem této práce byl návrh a porovnaní jednotlivých provedeni bloků motoru s krátkou a prodlouženou klikové skříně. V první části ...