Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace prohledávání NetFlow dat nástrojem nfdump 

    Kubovič, Martin
    Bakalářská práce se zabývá optimalizaci prohledávaní NetFlow dát nástrojem nfdump. Práce popisuje NetFlow protokol a nástroj nfdump a navrhuje řešení s využitím datové struktury Bloomův filtr. Cílem práce bylo optimalizovat ...