Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza kauzálního vztahu mezi kardiovaskulárními signály 

  Tiurina, Mariia
  Neinvazivní vyhodnocení správné funkčnosti kardiovaskulárního systému lze provést na základě detekce baroreflexní aktivity. Daná diplomová práce se zabývá problematikou baroreflexní citlivosti z anatomického, patologického ...
 • Měření krevního tlaku a posouzení vlivu zátěže 

  Vymazal, Bronislav
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení vlivu fyzické zátěže na hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku. Je zde rozebrán kardiovaskulární systém člověka a vliv jeho činnosti na tlak krve. V textu jsou zmíněny ...
 • Měření krevního tlaku v prostředí LabVIEW 

  Čermák, Marek
  Cílem této práce je navrhnout a vytvořit přípravek pro automatizované měření krevního tlaku auskultační metodou pomocí počítače. Práce obsahuje popis krevního tlaku, jsou zde vysvětleny způsoby jeho monitorování, základní ...
 • Měřič pro neinvazivní měření krevního tlaku 

  Komárek, Zbyněk
  Předmětem mé práce bude popsat neinvazivní metody pro měření krevního tlaku a uvést jejich výhody a nevýhody. Jednotlivé metody budu porovnávat z hlediska funkce, přesnosti a reprodukovatelnosti měření. Předmětem této práce ...
 • Oscilometrické měření krevního tlaku 

  Benešová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací oscilometrické metody v prostředí LabVIEW. Zpracovává rešerši metod měření krevního tlaku se zaměřením na oscilometrickou metodu. Zabývá se studiem různých metod výpočtů ...