Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace Bloomových filtrů v FPGA 

    Matoušek, Denis
    Práce se zabývá pravděpodobnostní datovou strukturou Bloomův filtr a jeho variantami - počítaným Bloomovým filtrem a multistage filtrem. Je vysvětlen princip těchto datových struktur a jsou uvedeny matematické vztahy ...
  • Optimalizace prohledávání NetFlow dat nástrojem nfdump 

    Kubovič, Martin
    Bakalářská práce se zabývá optimalizaci prohledávaní NetFlow dát nástrojem nfdump. Práce popisuje NetFlow protokol a nástroj nfdump a navrhuje řešení s využitím datové struktury Bloomův filtr. Cílem práce bylo optimalizovat ...