Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Umlaufová, Pavla
    Ve své diplomové práci se zaměřuji na posouzení informačního systému firmy Atlas Copco a návrh změn. Součástí mé práce je také vyhodnocení současného stavu úrovně IS ve firmě a návrhy na zlepšení dílčích částí a vybraných procesů.