Now showing items 1-20 of 28

 • Aplikace pro ovládání dohledového systému v obytných vozech 

  Řehulka, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro ovládání dohledového systému v obytných vozech a karavanech. V rámci práce jsou představeny dostupné principy a zpracovaná rešerše existujících řešení. Vlastní ...
 • Application Of Mini Display For Data Projectionin User Electronics 

  Veverka, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper deals with application of a very small display in user specific equipment for projecting data collected at a source machine. The transmission of the data is realized using Bluetooth Low Energy wireless modules. ...
 • Autentizace nulovou znalostí 

  Bošeľa, Jaroslav
  Táto práca sa venuje autentizácií, jej princípom a základným rozdelením. Ďalej sa práca venuje Zero–Knowledge protokolom, teda protokolom s nulovou znalosťou, ich analýzou a základným princípom, pojednáva aj o technológií ...
 • Autentizace v IoT 

  Drápela, Roman
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi autentizace v IoT. V úvodu práce jsou popsány vybrané autentizační protokoly z oblasti IoT. V další části jsou popsány technologie NFC a BLE, které nacházejí v oblasti IoT uplatnění. V ...
 • Bezdrátový tachometr na kolo 

  Ročkár, Martin
  Táto bakaráska práca sa zaoberá praktickým návrhom bezdrôtového tachometra na bicykel. Prácu môžeme rozdeliť na dve časti, teoretickú časť popisujúcu históriu, princíp činnosti, prehľad tachometrov, prehľad použitých ...
 • Bezpečnostní testování zařízení s Bluetooth 

  Hlaváček, Jan
  Cílem práce je rozbor a soupis bezpečnostních rizik technologie Bluetooth, sestavení Bluetooth adaptéru a návrh a sestavení testovacích postupů, které pomohou vyhodnotit bezpečnost testovaného zařízení.
 • Chytré zabezpečovací zařízení 

  Dragúň, Peter
  Práca sa zaoberá zabezpečovaním bytov a rodinných domov pomocou technológie Bluetooth Low Energy (BLE). Cieľom práce je vytvorenie a následná implementácia zabezpečovacieho zariadenia, ktoré pomocou Bluetooth dokáže detekovať ...
 • Detekce anomálií v IoT sítích 

  Halaj, Jozef
  Cieľom práce bola analýza komunikačných protokolov IoT, ich zraniteľností a vytvorenie vhodného detektora anomálií. Detektor musí byť možné prevádzkovať na smerovačoch so systémom OpenWRT. Na vytvorenie výsledného riešenia ...
 • Detekce bezpečnostních incidentů v Bluetooth sítích 

  Bárteček, Bronislav
  Cieľom tejto bakalárskej práce je detekovať bezpečnostné incidenty v Bluetooth Low Energy (BLE) sieťach. Bolo potrebné vytvoriť nástroj, ktorý by odhalil bezpečnostné problémy v zariadeniach a monitoroval aktivitu zariadení ...
 • Elektronický zabezpečovací systém s prvky IoT 

  Kubů, Jiří
  Diplomová práce se zabývá realizováním vlastního návrhu elektronického zabezpečovacího systému s možností rozšíření o prvky domácí automatizace. Ústředna je vytvořena pomocí Raspberry Pi3 B+ s dotykovým displejem, které ...
 • Hardwarový indikátor oznámení pro telefony se systémem Android 

  Bártl, Roman
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací notifikačního zařízení zobrazujícího nejrůznější upozornění z chytrých telefonů, jehož jádrem je platforma Arduino. Součástí práce je i implementace aplikace pro systém Android, ...
 • Hlasovací zařízení na bázi Bluetooth Low Energy 

  Vybíral, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací hardwarového zařízení a uživatelské aplikace pro hlasování. Pro komunikaci je využíváno protokolu Bluetooth Low Energy, kvůli jeho nízkoenergetickým vlastnostem. ...
 • Integrace nových bezdrátových technologií a zařízení do BeeeOn brány 

  Bednařík, David
  Tato diplomová práce pojednává o integraci nových zařízení od výrobců Revogi, Tabu Lumen, Sonoff a HomeMatic do softwaru BeeeOn Gateway. Teoretická část práce se zabývá architekturou softwaru BeeeOn Gateway a popisuje ...
 • Internet of Things 

  Piškula, David
  Tato práce se zabývá Internetem věcí a některými z jeho nejdůležitějších problémů. Mezi ně patří příliš velká závislost na Cloudu a chybějící autonomie, slabé zabezpečení a soukromí, komplikovaná inicializace a spotřeba ...
 • Internet of Things zařízení s podporou ZigBee a 6LoWPAN 

  Halász, Dávid
  Internet věcí je nejnovější trend v počítačovém průmyslu. I když ještě nebyl zcela jasně definován, jsme již obklopeni různými zařízeními připojenými k internetu. Tato diplomová práce se zaměřuje na nízkonákladová a úsporná ...
 • Kompaktní Bluetooth multimetr 

  Kolář, Ondřej
  Bakalářská práce na téma Kompaktní Bluetooth multimetr rozebírá v první části technologii Bluetooth Low Energy. Popsány jsou jednotlivé vrstvy a protokoly jejího komunikačního řetězce. Dále jsou popsány některé obvody a ...
 • Konstrukce pera s utajeným snímáním behaviorálních vlastností podpisu 

  Müller, Dominik
  Tato práce se zabývá konstrukcí pera pro skryté snímání behaviorálních vlastností podpisu. Navržený systém umožňuje bezdrátové snímání dynamických vlastností podpisu v reálném čase, včetně provedení záznamu. Ke snímání ...
 • Localization System 

  Chlad, Miloslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The intent of this paper is to look for the best solution of finding lost items of everyday use. Described solution is based on GPS for outdoor and Bluetooth Low Energy for indoor localization. User of this system will be ...
 • Lokalizační systém 

  Chlad, Miloslav
  Záměrem diplomové práce je najít nejlepší řešení k nalezení ztracených drobností. Popsané řešení je založeno na technologii GPS pro lokalizaci vně budov a Bluetooth Low Energy pro vnitřní prostory. Uživatel navrženého ...
 • Mobilní aplikace pro podporu vzdáleného měření s využitím komunikační sítě Sigfox 

  Bulawa, David
  Cílem této práce je implementovat mobilní aplikaci pro operační systém Android. Aplikace podporuje vzdálené měření přes síť Sigfox a lokální měření přes rozhraní Bluetooth Low Energy.  Implementoval jsem ji nativně v ...