Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikace mezi systémem Android a platformou Arduino 

    Mychko, Maksim
    Diplomová práce se zabývá vytvořením knihovny pro OS Android, která umožňuje efektivní bezdrátovou komunikaci s platformou Arduino. Cílem práce je vytvoření aplikace pro OS Android, s využitím vytvořené knihovny, která ...
  • Systém pro sledování osob 

    Girin, Andrey
    The bachelor’s thesis deals with a system that monitors people using ESP32 modules.The created system is able to detect people in real time using Bluetooth low energybased on the mean RSSI value. The system consists of ...