Now showing items 1-8 of 8

 • Historie civilního letectví 1950-1970 

  Bednář, Ondřej
  Tato bakalářská práce vytváří přehled historie civilního letectví od roku 1950 do roku 1970. Po druhé světové válce nebyla přeprava civilistů letadly běžná. Ke konci výše zmíněného dvacetiletí se stala neodmyslitelnou ...
 • Historie civilního letectví 1970-2000 

  Sehnálková, Radka
  Předmětem této bakalářské práce je stručná a přehledná historie civilního letectví v rozmezí let 1970 až 2000. Pro tuto dobu je typický nástup velkých dopravních letounů, jenž jsou určeny pro dlouhé tratě a velký počet ...
 • Historie civilního letectví 1970-2000 

  Zubrvalčík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat stručný přehled historie civilního letectví v období mezi roky 1970 až 2000 a porovnat jejich výkony. Toto období je charakteristické nástupem velkokapacitních letadel a nových ...
 • Posouzení provozuschopnosti nově zaváděných letounů na regionálních letištích středoevropského regionu 

  Langer, Jaromír
  Tato diplomová práce popisuje dvojici nově zaváděných typů letadel (Boeing 787 Dreamliner, Boeing 737 MAX) a porovnává jejich provozní charakteristiky s provozními aspekty vybraných letišť středoevropského regionu.
 • Tendence vývoje dopravních letadel 

  Vaščák, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je seznámení se s vývojem letadlové techniky, zhodnotit provozní charakteristiky vybraných typů dopravních letounů a vytvořit krátkodobý odhad vývoje dopravních letadel.
 • Vývoj soudobých civilních dopravních letounů ve světě 

  Bach Quoc, Thang
  Cílem práce je zpracovat vymezenou oblast historie letectví ve formě multimediální prezentace, s maximálním využitím obrazových a zvukových záznamů zaměřených na dané období. Obsahem práce je přehled vývoje vícepilotních, ...
 • Vývoj stíhacích letounů do roku 1950 

  Smýkal, Michal
  Tato bakalářská práce zpracovává historii vývoje stíhacích letounů v období od počátku první světové války do roku 1950. Jsou zkoumány hlavní vývojové směry specifické pro daná období, použité konstrukce a materiály. ...
 • Vznik a vývoj letounu B-737 

  Habrnal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vznikem a vývojem dopravního letounu B-737. Popisuje historické pozadí a souvislosti vzniku, posléze vývoj jednotlivých generací tohoto letounu. Každé generaci je věnována samostatná kapitola, ...