Now showing items 1-20 of 59

 • Analytické webové prostředí pro zpracování síťové komunikace 

  Ambrož, Tomáš
  V současnosti probíhá velká část komunikace skrze počítačové sítě. Objem této komunikace se každým rokem zvětšuje. To má za následek, že se zvyšují i nároky na výpočetní výkon. Za účelem zvýšení výpočetního výkonu se vyplatí ...
 • Analytické webové prostředí pro zpracování zachycené síťové komunikace 

  Ambrož, Tomáš
  V současnosti probíhá velká část komunikace skrze počítačové sítě. Objem této komunikace se každým rokem zvětšuje. To má za následek, že se zvyšují i nároky na výpočetní výkon. Za účelem zvýšení výpočetního výkonu se vyplatí ...
 • Analýza a vyhledávání v datech GPS 

  Hrbotický, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, zpracováním a ukládáním GPS dat za účelem nasledné snadné prezentace uživateli ve formě vektorů na mapovém podkladu. Uživatel skrze systém může svá data snadno číst, upravovat a ...
 • Aplikace pro řízení a vzdálenou správu platebních terminálů 

  Gajdůšek, František
  Cílem práce je vytvořit ovládací software pro autonomní platební zařízení. Účelem tohoto softwaru je usnadnit práci s obsluhou těchto zařízení, a minimalizovat nutné servisní výjezdy k zařízení. Popsány jsou jednotlivé ...
 • Automatizace spolupracujících modulů pro online podnikání 

  Vaďura, Pavel
  Tato práce pojednává o návrhu a implementaci API rozhraní pro aplikace společnosti IT STUDIO s.r.o. a následně návrhu a realizaci e-commerce kalendáře využívajícího API. V práci je popsán systém World Wide Web a jeho ...
 • Couchsurfing pro hudebníky 

  Kleinová, Viola
  Cieľom tejto práce, je navrhnúť a vytvoriť užívateľské rozhranie pre projekt podobný Couchsurfingu so zameraním na hudobníkov. Súčasťou práce je rozbor existujúcich riešení s podobným účelom, rozbor problematiky webových ...
 • Forenzní analýza sítě Bitcoin 

  Drozda, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou realizácie forenznej analýzy v sieti Bitcoin. Hlavným cieľom práce bolo navrhnúť a následne implementovať prototyp nástroja forenznej analýzy v sieti Bitcoin. Teoretická časť ...
 • Informační systém akvaparku 

  Měřínský, Josef
  Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout a implementovat informační systém pro akvapark Aqualand Moravia, který nahradí dosavadní způsob přidělování úkolů. Je uzpůsoben jako informační zdroj pro zaměstnance akvaparku, ...
 • Informační systém florbalového klubu 

  Horký, Michal
  Tato práce se zabývá vytvořením informačního systému pro podporu organizace akcí pořádaných florbalovým klubem. Jedná se o webovou aplikaci postavenou na frameworku Flask. Systém umožňuje trenérům získat přehled o účasti ...
 • Informační systém fotbalového klubu 

  Gazdová, Veronika
  Tato práce se zabývá vytvořením informačního systému pro fotbalový klub. Jedná se o webovou aplikaci implementovanou v jazyce PHP s využitím frameworku Nette. Mezi nejdůležitější funkce systému patří zejména možnost vytvářet ...
 • Informační systém fotbalového týmu 

  Vaško, Michal
  Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť informačný systém pre futbalový klub. Zameriava sa na užívateľov tohto systému a ich možnosti interakcie. Tréner mužstva má právomoc vytvárať a evidovať zranenia, pokuty, alebo tréningy. ...
 • Informační systém klubu chovatelů psů 

  Čapoun, Ivo
  Tato práce se zabývá analýzou a specifikací požadavků, návrhem a implementací informačního systému pro klub chovatelů psů. Systém umožňuje uživatelům spravovat informace o psech, chovatelských stanicích, vrzích a osobách. ...
 • Informační systém plaveckého oddílu 

  Vencel, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje informačnímu systému plaveckého oddílu ASK Blansko. Jedná se o webovou aplikaci postavenou na trojici webových technologií - webserver Apache, databáze MySQL a jazyk PHP. Účelem systému je ...
 • Informační systém pro evidenci síťové infrastruktury 

  Muránsky, Matúš
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať informačný systém pre evidenciu sieťovej infraštruktúry. Prvá časť práce je venovaná celkovej analýze požiadaviek na systém. V druhej časti práce sú popísané ...
 • Informační systém pro evidenci výsledků studia 

  Jínek, Tomáš
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat informační systém pro správu a evidenci studijních výsledků doktorandů. Tento systém je uzpůsoben pro snadnou správu studentů a učitelů, z nichž je poté ...
 • Informační systém pro měřiče energií 

  Magic, Filip
  Cielom tejto bakalarskej prace je navrhnut a vytvorit informacny systemu pre spracovanie dat z meracov energii. Prva cast prace je venovana principom inteligentnych sieti. V dalsej casti prace su popisane webove technologie ...
 • Informační systém pro řízení projektů v IT firmě 

  Kamenský, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat webový informační systém pro řízení projektů v IT firmě. Uživatelé mohou po přihlášení do systému zakládat týmy a projekty. V každém týmu mohou jeho členové přidávat ...
 • Informační systém pro sledování výroby 

  Janota, Ondřej
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit informační systém pro sledování výroby. Webová aplikace vytvořená pomocí nástroje Laravel bude sloužit pro evidování výroby a pracovní činnosti zaměstnanců oddělení ...
 • Informační systém pro správu fotografických zakázek 

  Kadlecová, Eliška
  Cílem této práce je vytvořit webovou aplikaci pro fotografy a jejich klienty, která bude umožňovat fotografům nahrávat a publikovat jejich fotografie a klientům fotografie vybírat a objednávat.    Systém se skládá ze dvou ...
 • Informační systém pro ubytovací služby 

  Bargl, Vojtěch
  Tato bakalářské práce se zabývá mikroservnisní architekturou. Hlavními cíli této práce je analýza architektury mikroslužeb, porovnání s architekturou monolitu a vytvoření ukázkového informačního systému za pomoci konceptů ...