Now showing items 1-2 of 2

  • Gecko Mimicking Surfaces 

    Fecko, Peter (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
    Adhesive capabilities of a gecko lizard have been the subject of many studies and an inspiration for many artificial imitations and inventions. This work proposes a design of synthetic gecko mimicking structures in a form ...
  • Optimalizace procesu hloubkového reaktivního iontového leptání 

    Houška, David
    Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací kryogenního a Bosch procesu hloubkového reaktivního iontového leptání (DRIE). V práci je shrnuta charakterizace leptacích metod křemíku, princip funkce DRIE a vliv jednotlivých ...