Now showing items 1-14 of 14

 • Branding společnosti ZOOT a.s. zabývající se prodejem módy on-line 

  Juhásová, Alexandra
  Bakalářská práce je zaměřena na branding e-shopu ZOOT.cz a obsahuje zhodnocení brandingové strategie s cílem posílení značky a konkurenceschopnosti. Teoretická část je zaměřena na interpretaci jednotlivých prvků brandingové ...
 • Budování značky pro posilování konkurenceschopnosti 

  Březa, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na rozvoj obchodní značky „Hračkomat“ společnosti Nejlepší hračky, s.r.o. V teoretické části se zabývám strategickým budováním a vytváření hodnoty značky. Praktická část obsahuje představení ...
 • Development of Competitiveness of Company 

  Číhalová, Kateřina
  The main aim of thesis is to design a viable branding strategy for a company. The theoretical part consists of interpretation of branding and strategic brand management. The analytical part examines brand building strategy ...
 • Posílení konkurenceschopnosti značky na základě rozvoje komunikace značky 

  Jankechová, Natália
  Diplomová práca sa zaoberá rozvojom komunikácie značky MAGGI za účelom zvýšenia jej dôveryhodnosti u zákazníkov a posilnenia jej konkurencieschopnosti. Aktuálna situácia značky je vymedzená predovšetkým pomocou analýz ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Danielová, Kamila
  Diplomová práce je zaměřena na posílení konkurenceschopnosti banky prostřednictvím rozvoje její značky. Stávající situace firmy je rozebrána dle teoretických poznatků a metodiky Ko Floora. Následně je firma porovnána s ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku v kontextu extenze značky 

  Vrána, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na posílení konkurenceschopnosti firmy IMI Partner a.s.. Posílení spočívá v návrhu marketingové komunikace, která poslouží k extenzi značky Pierre Cardin. První část práce obsahuje teoretická ...
 • Rozvoj značky vybrané společnosti 

  Horák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou značky společnosti Strojírenský zkušební ústav, s.p., která svým zákazníkům nabízí služby zkušebnictví, inspekce a certifikace. V teoretické části je provedena literární rešerše ...
 • Sledování efektivity prostředků na marketing podniku 

  Štěpánek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na sledování efektivity prostředků na marketing a zvyšování hodnoty značky podniku. V teoretické části jsou popsány poznatky o problematice podniku, značky a její hodnoty. Dále pak navazuje výčet ...
 • Strategický rozvoj značky 

  Slámová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje značky vybraného podniku, kterým je výrobna s rozvozem pizzy a burgerů Comics Pizza & Burgers v Brně. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části práce jsou vymezena ...
 • Strategický rozvoj značky 

  Beran, Jaromír
  Diplomová práce se zabývá návrhy pro rozvoj a budování značky u maloobchodní společnosti Goled, která se zabývá online prodejem LED osvětlení. V práci jsou identifikovány vhodné teoretické koncepty pro rozvoj značky. Nejprve ...
 • Strategie budování značky firmy HYTEX PRODUCTION s.r.o. 

  Dvořák, Jakub
  Cílem bakalářské práce strategie budování značky firmy HYTEX Production s.r.o. je analýza budování značky konkrétního podniku, a to podniku HYTEX Production s.r.o., a (možná bych tu větu rozdělila na dvě nebo moc mi to ...
 • Strategie budování značky podniku 

  Kružík, Jiří
  Diplomová práce se zabývá postupy budování značky maloobchodního řetězce se sportovním vybavením Decathlon. V práci jsou identifikovány vhodné teoretické koncepty pro rozvoj značky a pro identifikaci konkurence. Na základě ...
 • Strategie budování značky podniku 

  Holešovský, Jakub
  Diplomová práce za zabývá strategií budování značky Daflex System. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska pro tvorbu strategie budování značky. Na základě poznatků z teoretické ...
 • Využití konceptů rozvoje značky pro posílení konkurenceschopnosti banky 

  Bělovská, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na využití konceptů rozvoje značky Air Bank pro posílení konkurenceschopnosti banky. Na základě teoretických poznatků a metodiky dle Ko Floora je zhodnocena stávající situace společnosti. Následně ...