Now showing items 1-4 of 4

 • Netradiční tepelné oběhy 

  Snášel, Jan
  Bakalářská práce popisuje čtyři netradiční tepelné oběhy a zařízení, která je využívají. Jsou to Stirlingův cyklus, organický Rankinův cyklus, Kalinův cyklus a Braytonův cyklus s vnějším spalováním. Cykly jsou popsány ...
 • Optimalizace tepelných oběhů 

  Voseček, Petr
  Cílem práce byl výběr a vyhodnocení vhodných tepelných oběhů pro uvažované jaderné elektrárny s reaktory 4. generace. Byl proveden popis a výběr parametrů tepelných oběhů Braytonova a Rankine - Clausiova jejich optimalizace ...
 • Uvádění do provozu plynové spalovací turbíny 

  Trtík, Jan
  Diplomová práce se zabývá plynovými spalovacími turbínami společnosti Siemens. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část popisuje typy turbín, jejich parametry a využití v praxi. Následuje podrobný popis jednotlivých ...
 • Zvýšení výkonu mikroturbíny pracující v nepřímém oběhu 

  Polák, Luboš
  Turbogenerátorová jednotka TGU 100B, vyráběná v První brněnské strojírně Velká Bíteš a.s., pracuje v nepřímém Braytnově oběhu. Cílem této práce je návrh na zvýšení výkonové hladiny technologického celku, ve kterém je tato ...