Now showing items 1-7 of 7

 • Krátkodobá rovnováha firmy 

  Bumberová, Veronika
  Tato práce posuzuje vazby mezi náklady výroby, jejím objemem a ziskem, případně tržbami. Kriteriem je stávající (daná) kapacita. Hlavním cílem je pro podnik stanovit hranice rentabilní produkce a určit takový rozsah činnosti, ...
 • Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím analýzy bodu zvratu 

  Řezníčková, Soňa
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou bodu zvratu ve firmě XY s.r.o. Na základě analýzy bodu zvratu ve spojení s hodnocením ekonomické situace prostřednictvím finanční analýzy sestavím návrh na zlepšení ekonomické situace ...
 • Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím analýzy bodu zvratu 

  Starečková, Alena
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nákladů firmy a jejich analýzou s využitím metody bodu zvratu. V teoretické části jsou definovány klíčové pojmy a je specifikován bod zvratu. Praktická část již aplikuje teoretická ...
 • Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím produkční funkce a BEP 

  Řezníček, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou produkční funkce a analýzou bodu zvratu ve firmě XY s.r.o. Na základě analýzy bodu zvratu ve spojení s produkční funkcí sestavím návrh na zlepšení ekonomické situace v podniku. ...
 • Návrh softwarové podpory se zaměřením na stanovení bodu zvratu 

  Strašil, Pavel
  Tato bakalářská práce se bude zabývat návrhem softwarové podpory se zaměřením na stanovení bodu zvratu tzn. Break Even Point (BEP) analýzy. Práce tedy prozkoumává náklady maloobchodní firmy domácích potřeb a poukazuje na ...
 • Podnikatelský záměr 

  Jeřábková, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na zpracování podnikatelského záměru pro reálnou, již existující firmu INJETON PLAST, s. r. o.. Měla by sloužit nejen jako závěrečná diplomová práce, ale rovněž jako podklad a podpůrný materiál ...
 • Řízení nákladů v podniku s využitím analýzy bodu zvratu 

  Rozehnal, Jan
  Bakalářská práce je rozdělena do tří částí, a sice na část teoretickou, kde budou popsány a klasifikovány druhy nákladům nákladové kategorie a termíny. Dále popsán způsob výpočtu bodu zvratu a jeho interpretace. V praktické ...