Now showing items 1-3 of 3

 • Knihovna grafických prvků pro mikrokontrolery Atmel AVR a grafické displeje 

  Skopal, Miroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřen na problematiku ovládání grafických LCD displejů pomocí mikroprocesorů řady AVR. Podrobně je zde popsán řadič od firmy Toshiba T6963C. Výsledkem této práce je modulární knihovna napsaná v ...
 • Model pokrytí území buňkové sítě 

  Unzeitig, Lubomír
  Tato práce se zabývá šířením mobilního signálu ve formě elektromagnetické vlny v reálném prostředí městské mikrobuňky. Elektromagnetická vlna je průchodem městským prostředím ovlivňována řadou mechanizmů. Patří mezi ně ...
 • Vizualizace skalárních polí metodou back-to-front 

  Gurecká, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na metody zobrazování skalárních dat v pevné datové mřížce, konkrétně dat získaných užitím fluorescenčního konfokálního mikroskopu. Teoretická část textu začíná představením fungování konfokálních ...