Now showing items 1-2 of 2

  • 3D CAD systémy používané v oblasti elektrických přístrojů 

    Makki, Zbyněk
    Cílem projektu je popsat a porovnat jednotlivé 3D CAD systémy a datové formáty používané v oblasti konstrukce a technické podpory podle konkrétních požadavků zadavatele projektu - firmy OEZ, s.r.o. Provedení rešerše 3D CAD ...
  • Podpora projektování v programu BrisCAD/AutoCAD 

    Hasal, Ondřej
    V této práci jsem se zabýval vytvořením pracovního prostředí v programu AutoCAD/BricsCAD, které má sloužit pro kreslení silových a slaboproudých domovních rozvodů. Jako hlavní program jsem zvolil AutoCAD, kde jsem vykonstruoval ...