Now showing items 1-3 of 3

 • Aplikace optických vláknových senzorů 

  Ráboňová, Jana
  Diplomová práce se zabývá měřením teploty půdy. V teoretické části byly vysvětlenyoptické vláknové systémy se zaměřením na DSTS systémy a jejich uplatnění. V praktickéčásti byl vytvořen funkční systém k měření teploty půdy ...
 • Distribuované optické senzorické systémy 

  Dorazin, David
  Tato bakalářská práce řeší možnosti využití optického vlákna jako senzoru. V úvodu práce jsou popsány základní principy přenosu signálu v optickém vlákně, optické vlákno a jeho lineární a nelineární parametry. Dále se práce ...
 • Distribuované optické vláknové senzory 

  Hynek, Jiří
  Optická vlákna jsou v dnešní době jednou z neodmyslitelných částí telekomunikačních sítí, jelikož slouží pro přenos informací na velké vzdálenosti. Tato práce využívá optická vlákna ne jako nosiče, ale přímo jako zdroje ...