Now showing items 1-9 of 9

 • Měření tvrdosti 

  Tušla, Jan
  Tvrdost je jedna z nejdůležitějších vlastností materiálů. Pro měření a vyhodnocování tvrdosti existuje velké množství metod. Každá má svoje opodstatnění, oblast použití, výhody a nedostatky. Nejpoužívanějšími metodami ...
 • Měření tvrdosti a vrypové odolnosti pomocí univerzálního tribometru 

  Urbášek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření tvrdosti a vrypové odolnosti. Tyto zkoušky se standardně vykonávají pomocí jednoúčelových zařízení. Z konstrukčního hlediska lze tyto zkoušky realizovat i pomocí ...
 • Měření tvrdosti kovových materiálů 

  Dufková, Hana
  Cílem této bakalářské práce je definovat tvrdost materiálu a popsat možnosti jejího zkoušení, včetně historie a vývoje jednotlivých zkoušek tvrdosti. Druhá – praktická část této práce se zabývá aplikací některých těchto ...
 • Měření tvrdosti kovových materiálů 

  Trčka, Tomáš
  Tvrdost je mechanická vlastnost každého kovového materiálu, která ovlivňuje jeho chování. Existuje mnoho metod měření. Každá má své výhody, nedostatky a možnosti použití. Nejznámější jsou zkoušky dle Brinella, Vickerse a ...
 • Měření tvrdosti materiálů a vyhodnocování výsledků v podmínkách firmy Wera Werk s.r.o. Bystřice n. P. 

  Čelechovský, Martin
  Téma se zabývá stručným přehledem nejčastěji používaných měřicích metod orientovaných na tvrdost. Popisuje stav a funkčnost laboratoře, se zaměřením na zkoušky tvrdosti kovových materiálů, v provozu firmy Wera Werk. Vlivem ...
 • Měření tvrdosti materiálů a zpracovávání zjištěných hodnot. 

  Macháč, Miroslav
  Práce je zaměřena na rozbor zkoušek tvrdosti a metody vyhodnocení změřených hodnot. Teoretická i experimentální část klade důraz na zkoušení kovových technických materiálů, pomocí nejpoužívanějších metod v technické praxi. ...
 • Měření tvrdosti materíálů a zpracování naměřených výsledků. 

  Kopřiva, Antonín
  Cílem této práce je představení základních zkoušek tvrdosti, se zaměře-ním na princip vyhodnocování těchto zkoušek. Bude vybráno několik typů dru-hů materiálu, na kterých budou provedeny vhodné zkoušky tvrdosti.
 • Zkoušky tvrdosti a jejich aplikace v oblasti strojírenské produkce. 

  Černohousová, Pavla
  Cílem této bakalářské práce je v první teoretické části přehledně popsat vývoj, druhy a základní principy zkoušek tvrdosti. V praktické části jsou některé tyto zkoušky aplikovány na shromážděné vzorky. Dosažené výsledky ...
 • Zkoušky tvrdosti, účel a využití ve strojírenství. 

  Duba, Hynek
  Bakalářská práce se zabývá stručným přehledem, zaměřeným na v dnešní době nejpoužívanější metody zkoušek tvrdosti. Zaměřuje se také na využívání těchto metod v praxi a průzkum provádění těchto metod na Jihlavsku. Srovnání ...