Now showing items 1-1 of 1

  • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

    Lichtnerová, Eliška
    Územie, pojednávané je situované na okraji mesta Brna, Brno –Komín. V súčasnom čase má status mestskej časti, ktorá sa nachádza severozápadne od mesta Brna. Napriek svojej blízkej polohe k centru mesta si ráz pôvodného ...