Now showing items 1-9 of 9

 • Architektonická studie sakrálního objektu Brno - Líšeň 

  Malečková, Kateřina
  Tématem diplomové práce je zpracování návrhu novostavby sakrálního objektu v Brně-Líšni. Jedná se o parcelu ve středu panelové zástavby mezi objektem polikliniky a budovou Salesiánského střediska mládeže (=Salesko). Na ...
 • Architektonická studie sakrálního objektu Brno - Líšeň 

  Mádr, Marián
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby římskokatolického kostela se zázemím, který se bude nacházet v městské části Brno-Líšeň, v severozápadní části katastrálního území Líšeň, na svažité parcele, mezi ulicemi ...
 • Bydlení na okraji města 

  Brabcová, Eliška
  Bakalářská práce navazuje na práci z předmětu Ateliérová tvorba AG 032 a Komplexní projekt AG 036. Tématem bakalářské práce je návrh objektu pro bydlení na okraji města Brna. Nárožní parcela je situována na samotném kraji ...
 • Polyfunkční dům Brno - Líšeň 

  Mikhaylov, Georgy
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby na základě studie, zpracované v předmětu AG35. Předmětem vypracování ...
 • Polyfunkční dům Brno - Líšeň 

  Horenský, Dominik
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace polyfunkční domu v Brně - Líšni. Objekt má 4 nadzemní podlaží a 2 podzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází 2 pronajímatelné prostory (obchody). ...
 • Polyfunkční dům Brno, Líšeň 

  Popovská, Michaela
  Tématem bakalářské práce je návrh novostavby polyfunkčního domu v městské části Brno – Líšeň. Projekt navazuje na architektonickou studii, zpracovanou ve druhém ročníku v rámci předmětu AG033 - „Ateliérová tvorba 3“, a ...
 • Polyfunkční dům Brno, Líšeň 

  Voropai, Oleksandr
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby na základě studie, zpracované v předmětu AG035. Předmětem vypracování ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Bařinová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá výkresovým zpracováním polyfunkčního domu v Brně. Zadáním bylo vytvořit bytový dům z obytných kontejnerů ve svažité lokalitě v Brně - Líšni, mezi ulicemi Novolíšeňská a Josefy Faimonové. Navržený ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Sobotková, Monika
  Předmětem této bakalářské práce je řešení polyfunkčního domu v Brně. Jedná se o terasový dům v Brně-Líšni na pozemku mezi ulicemi Novolíšeňská a Josefy Fiamonové. Stavba je převážně obytná a je doplněna o služby kavárny a ...