Now showing items 1-8 of 8

 • Dostavba duchovního centra v lokalitě Brno, Lesná 

  Makyča, Marek
  Diplomová práce se zabývá dostavbou Duchovního centra v Brně – Lesné. Je zde velká účast na bohoslužbách a tak vznikla potřeba přistavit kostel s kapacitou pro 400 věřících. Objekt duchovního centra se nachází v blízkosti ...
 • Kostel Lesná /Brno - sídliště/ 

  Bělehradová, Věra
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu předmětu Interiér. Rozvíjí architektonickou studii kostela Blahoslavené Marie Restituty situovaného v Brně v městské části Brno-Lesná. Objekt je přístavbou stávajícího ...
 • Modelová sídliště 

  Guzdek, Adam (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  Příkladová sídliště v Ostravě-Porubě, v Brně-Lesné a v Bratislavě Devínské Nové Vsi, která představuji obytné soubory stavěné od 60. do 80. let. 20. století v Československu, se stala předmětem zájmu. Pětidenní mezinárodní ...
 • Sídliště Lesná v kontextu času 

  Guzdek, Adam
  Brněnské sídliště Lesná se již od dob výstavby v 60. letech řadí mezi nejlépe hodnocená sídliště v Československu. Je to dáno především jeho ideální polohou na jižních svazích kolem přírodní strže a nadčasovým urbanistickým ...
 • Urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná 

  Vodáková, Eliška
  Předmětem zadání je urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná, které v rámci výstavby sídliště Lesná již nebylo dokončeno. Výchozím podkladem je aktuální katastrální mapa daného území, ortofoto ...
 • Urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná 

  Márová, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je řešení urbanistické studie společenského centra Brno-Lesná, které nebylo dokončeno podle původního návrhu. Zadaná lokalita se nachází na území městské části Brno-Sever, konkrétně v jižní části ...
 • Urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná 

  Chlád, Aleš
  Předmětem zadání je urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná, které v rámci výstavby sídliště Lesná již nebylo dokončeno. Hlavním cílem územní studie je prověřit možnosti využití území, které ...
 • Urbanistické řešení vybavenostního centra obytného souboru Brno-Lesná 

  Filipec, Jan
  Práce se zabývá návrhem úprav území na jižním okraji brněnského sídliště Lesná, vymezeného z jižní strany tratí, ze západní křižovatkou Okružní-Generála Píky, ze severní ulicí Heleny Malířové a z východní křižovatkou ...