Now showing items 1-2 of 2

  • Low RCS and Broadband ME Dipole Antenna Loading Artificial Magnetic Conductor Structures 

    Chen Zhang; Xiang-yu Cao; Jun Gao; Si-jia Li; Yue-jun Zheng (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-04)
    A design for low radar cross section (RCS) and broadband magnetic-electric (ME) dipole antenna is proposed. Minkowski-like fractal metal patches printed on the substrate form the electric dipoles, four metallic vias connected ...
  • Širokopásmový zesilovač pro čítač 

    Kudlička, Miroslav
    V této práci jsou provedeny návrhy možnosti řešení širokopásmového zesilovače, který by byl vhodný jako předzesilovač pro čítač LCK-1. Jako možná řešení jsou popsány tři metody. Metoda pomocí diskrétních součástek s rozloženě ...