Now showing items 1-1 of 1

  • Numerický výpočet inverzní Laplaceovy transformace 

    Cepek, Tomáš
    V práci jsou popsány možnosti výpočtu inverzní Laplaceovy transformace. Dále jsou popsány a odvozeny 3 algoritmy popisující numerický výpočet inverzní Laplaceovy transformace. Tyto 3 algoritmy jsou otestovány a popsány v ...