Now showing items 1-9 of 9

 • Broušení ložiskových kroužků 

  Hlídek, Petr
  Tato diplomová práce analyzuje přechod ze současného brusiva na brusivo CBN ve firmě Koyo Bearings Česká republika s.r.o. Teoretická část obsahuje stručný popis teorie broušení. V praktické části je proveden a vyhodnocen ...
 • Deskripce vnějších brousících strojů 

  Brychta, Tomáš
  V této bakalářské práci je provedena rešerše a popis vnějších brousících strojů.V úvodu práce jsou uvedeny cíle kterých má být při vypracování dosaženo.Práce obsahuje všeobecný úvod o broušení, kde je uvedena definice ...
 • Dokončovací metody obrábění a jejich místo v moderní výrobě 

  Buďa, Vojtěch
  Dokončovací operace představují významnou část výrobních technologií. Mají totiž výrazný vliv na funkční vlastnosti součásti. Operace dokončování se dělí na operace nástroji s definovanou geometrií a na operace nástroji s ...
 • Kvantifikace přesnosti brousicího procesu 

  Řehák, Pavel
  V této práci je popsán brousicí proces včetně technologických podmínek s identifikací pohybů a rychlostí při broušení. Jsou zde popsány brousicí nástroje, stroje, jejich rozdělení a charakterizování. Dále pak technologické ...
 • Návrh pásové brusky 

  Bartuněk, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je návrh stacionární pásové brusky pro universální použití. V úvodní čísti je popsán princip práce pásové brusky a současný stav poznání u daného tématu. Dále jsou navrhnuty možné způsoby ...
 • Nové metody dokončování vnějších rotačních ploch. 

  Bartošík, Luděk
  Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi dokončování vnějších rotačních ploch, popisuje jednotlivé metody, jejich výhody a nevýhody a vliv na výslednou kvalitu povrchu. Obsahuje starší i nové technologie a také konvenční ...
 • Robotické broušení svarů 

  Nohavica, Radek
  Bakalářská práce pojednává o broušení, jako dokončovací metodě obrábění. Cílem práce je popis aktuálních řešení pro robotizované broušení. Bakalářská práce se zaměřuje na robotiku jako celek a dává hrubý obraz o jejich ...
 • Technologické parametry brousicího procesu 

  Řehák, Pavel
  V této práci je popsán brousicí proces včetně technologických podmínek s identifikací pohybů a rychlostí při broušení. Dále jsou popsány brousicí nástroje, jejich rozdělení a charakterizování. V posledním bodě jsou pak ...
 • Vliv nákupu brusného CNC centra na produktivitu výroby  

  Šedo, Václav
  Diplomová práce teoreticky rozebírá metodu třískového obrábění broušení – její historii, princip a využití, nástroje a dosažené parametry, kinematiku procesu. Dále zpracovává rozbor brusného CNC centra Hauser H45-400, jeho ...