Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza a návrh způsobu využití brownfields v bývalé cihelně v Brně 

  Pšikalová, Věra
  Diplomová práce se zabývá problematikou regenerace a opětovného využití brownfieldů v návaznosti na trvale udržitelný rozvoj. Cílem práce je podrobná analýza a tvorba návrhu nového využití brownfieldu bývalé Kohnovy cihelny ...
 • BRNO - ŠPITÁLKA_SMART CITY 

  Šmídová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá budoucí chytrou čtvrtí na Špitálce v Brně – Zábrdovicích. Chytrá čtvrť bude sloužit jako pilotní čtvrť pro ověření stanovení cílů, které plynou z vize pro strategii #brno2050. Jedním z hlavních ...
 • Ekonomická analýza stavebního projektu realizovaného soukromým investorem 

  Pavelek, Jan
  Práce se zabývá investičním projektem revitalizace zemědělského brownfieldu. V teoretické části je zmíněna problematika brownfields. Dále je zaměřena na problematiku investic, hlavně investičního rozhodování, zdrojů ...
 • Ekonomické hodnocení veřejného projektu zaměřeného na revitallizaci brownfieldu 

  Sabo, Jakub
  Práce se zaobírá problematikou „brownfield“ v oblasti těžebního průmyslu a jejich regenerací. Je rozdělená na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vymezeny základní ekonomické pojmy týkajíci ...
 • Ekonomické hodnocení využití brownfieldu pro residenční výstavbu 

  Sabo, Jakub
  Práce se zaobírá problematikou „brownfield“ a jejich regenerací. Je rozdělená na dvě části a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vymezeny ukazatele zhodnocení ekonomické efektivnosti, základní ekonomické ...
 • MERINA 2.0 

  Ambrosová, Katarína
  Urbanistická a strategická studie se zabývá možnou transformací vybrané post-industriální brownfieldové lokality v blízkosti jádra města v Trenčíně. Důraz je kladen na areál bývalého textilního závodu Merina, který má ...
 • Možnosti regenerace brownfield 

  Dostálová, Markéta
  Předmětem této diplomové práce je analýza možností regenerace brownfield a hledání nejvýhodnější varianty pro realizaci regenerace. Diplomová práce se skládá z teoretické části, kde je objasněna problematika brownfieldů ...
 • PERLA Ústí nad Orlicí 

  Kuruc, Adam
  Tématem diplomové práce je architektonická studie projektu „brownfieldu“ konverze továrních hal bývalých bavlnářských závodů PERLA, Bavlnářské závody, A.s. v Ústí nad Orlicí. V rámci přípravných prací byl hmotově řešen ...
 • Perla Ústí nad Orlicí 

  Hyťhová, Martina
  Předmětem diplomového projektu je zpracování strategie konverze a revitalizace území části areálu bývalé textilní továrny PERLA 01 v Ústí nad Orlicí. Stavební program je tvořen z rekonstrukce stávajících objektů pro kavárnu, ...
 • PERLA Ústí nad Orlicí 

  Annová, Denisa
  Řešením diplomové práce je konverze a revitalizace části nefunkčního areálu textilní továrny PERLA 01 v Ústí nad Orlicí. Stavební program se stává z rekonstrukce stávajících objektů pro společenský sál, galerii, turistické ...
 • PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - BOX FACTORY OLOMOUC 

  Serenčko, Igor
  Hlavním cílem projektu je vytvořit multifunkční areál, který má poskytnout široké veřejnosti volnočasové, umělecké a kulturní centrum pro všechny věkové kategorie, avšak s důrazem na mladší generaci. Program projektu poskytl ...
 • Radnice Brno – Sever 

  Indruchová, Petra
  Předmětem diplomové práce je návrh objektu radnice městské části Brno – server. V současné době je radnice umístěná v nevyhovujícím objektu na ulici Bratislavská a dále na několika decentralizovaných pracovištích. Objekt ...
 • Rehabilitace prostoru bývalých Jaselských kasáren v Brně 

  Iľko, Lukáš
  Projekt rehabilitácie priestoru bývalých Jaselských kasární v Brne kladie dôraz na rozvoj génia loci a kultúrnej identity daného miesta. Súčasťou spracovania, je presun praktickej výuky SOU tradičných remesiel bližšie k ...
 • Územní studie využití aktuálního rozvojového území Dolní Vítkovice, Ostrava 

  Vlach, Jan
  Předmětem této práce je prostor navazující na Dolní oblast Vítkovice, památkou Evropského kulturního dědictví ve městě Ostravě, Moravskslezký kraj. Tato práce se soustředí na zpřístupnění lokality pro všechny druhy dopravy, ...
 • WOOX 

  Kovaříková, Petra
  Jesenická firma WOOX zaměřující se na výrobu sportovního zboží – převážně textilu se začala rozrůstat a naplnila tak původní kapacity. Pro své nové výrobní místo si vybrala brownfield bývalé jesenické textilky. Ta se nachází ...