Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza a inovace stejnosměrných elektrických motorků 

    Šimko, František
    Tato práce má za cíl navrhnout funkční vzorek inovovaného motorku. Práce se skládá ze tří hlavních částí. V první části byla provedena analýza dostupných stejnosměrných motorků malého výkonu na trhu. Náplní druhé části ...
  • Intuitivní kreslení na platformě Android 

    Appl, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací programu ke kreslení prstem na mobilních zařízeních se systémem Android. Hlavní důraz byl kladen na promyšlené, intuitivní a přívětivé uživatelské rozhraní. Dále je ...