Now showing items 1-4 of 4

 • Lokalizace volajícího v informačním systému urgentní medicíny 

  Maleňák, Filip
  Cílem této bakalářské práce je rozbor metod používaných k lokalizaci volajícího na tísňovou linku 155 a významu přesné lokalizace v záchranné operaci. Popis jiných metod sloužících k lokalizaci volajícího a návrh řešení ...
 • Modelování dynamiky buněčných kolonií 

  Bělehrádek, Stanislav
  Obsahem diplomové práce je popis intracelulárních procesů zodpovědných za řízení buněčného cyklu a reakce buněk na vnější i vnitřní podněty. Popsány jsou důležité signální dráhy a metody, kterými je lze simulovat in silico. ...
 • Řízení a monitorování parametrů pro mikrofluidní systémy 

  Meloun, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukci mikrofluidního systému pro mikroskopování. Teoretické část se věnuje buňce a jejímu přežití v různých prostředích. Dále se věnuje světlu, jeho vlastnostem a optické spektrální ...
 • Vliv terapeutického ultrazvukového pole a metalických nanočástic na nádorové buňky 

  Kalužová, Adéla
  Tato práce se zaměřuje na výzkum působení ultrazvuku a nanočástic na nádorové buňky. V literární rešerši jsou popsány aplikace ultrazvukového pole v součinnosti s aplikací metalických nanočástic na viabilitu nádorových ...