Now showing items 1-2 of 2

  • Korečkový elevátor pro dopravu obilí 

    Valouch, Radek
    Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem korečkového elevátoru pro dopravu obilí dle zadaných parametrů. V první kapitole je krátkou rešerší uvedena koncepce navrženého řešení. Další kapitoly jsou zaměřeny na funkční ...
  • Odstředivý korečkový elevátor 

    Kotačka, Petr
    Bakalářská práce se zabývá návrhem korečkového elevátoru pro dopravu suchých, sypkých a neabrazivních materiálů dle zadaných parametrů. V úvodní kapitole je krátkou rešerší zmiňována koncepce navrhovaného řešení. Další ...