Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na zlepšení hospodaření obce Vacenovice 

    Čiráková, Alexandra
    Diplomová práce je zaměřena na celkové zlepšení rozpočtu obce Vacenovice ve vztahu k celkovému hospodaření obce, jejímu postavení a pravomocem. Práce je rozdělena do několika částí, které obsahují teoretická východiska, ...
  • Zhodnocení hospodaření obce 

    Dorazilová, Iva
    Diplomová práce se zabývá celkovým zhodnocením hospodaření obce Lešná s použitím vybraných finančních metod a to v letech 2007 – 2011. Práce je rozdělena do několika části. Teoretická část se zabývá zjištěnými poznatky ...