Now showing items 1-7 of 7

 • Finanční plánování stavebního podniku 

  Karlíčková, Eva
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením ekonomické situace vybraného sta-vebního podniku s využitím finanční analýzy a následně stanovením finančního plánu na následující rok. V teoretické části jsou vymezeny pojmy stavební ...
 • Možnosti financování dlouhodobého majetku a jeho posouzení daňového dopadu ve stavebním podniku 

  Skořepová, Marcela
  Možností, jak financovat dlouhodobý majetek podniku je mnoho. Ve své diplomové práci jsem si zvolila několik druhů financování dlouhodobého majetku a jejich porovnání. V úvodu popisuji jednotlivé druhy financování, jejich ...
 • Řízení oběžného majetku ve stavebním podniku 

  Karlíčková, Eva
  Práce se zabývá řízením oběžného majetku ve vybrané stavební firmě. V rámci této problematiky je oběžný majetek definován, je vymezena jeho struktura a následně je popsáno řízení jednotlivých složek oběžného majetku. V ...
 • Řízení stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Vajbarová, Eliška
  Stavební zakázka je základní jednotkou produkce stavebního podniku. Řízení zakázky ve stavební firmě se zaměřuje především na zpracování nabídky, výrobní přípravy a realizaci stavebního díla. Práce v praktické části popisuje ...
 • Řízení subdodávek ve stavebním podniku z pohledu finančního účetnictví 

  Vopařil, Milan
  Bakalářská práce je zaměřena na řízení subdodávek ve stavebním podniku. V teoretické části jsou popsány charakteristiky stavebního podniku, finanční účetnictví, manažerské účetnictví, nákladové účetnictví a účetnictví ...
 • Správa projektů stavební firmy 

  Barjak, Maroš
  Předmětem této práce je vytvoření informačního systému pro stavební firmu Hydroeco, s. r. o., umožňujícího zejména správu projektů, dokumentaci a vizualizaci projektových podkladů. V úvodu jsou popsané technické prostředky ...
 • Využití účetních výkazů k posouzení vývoje stavebního podniku 

  Talaš, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití účetních dat pro zjištění aktuální situace v podniku na základě metod finanční analýzy. Teoretická část je zaměřena na základní představu o stavebním podniku a strukturu ...