Now showing items 1-2 of 2

  • Aspekty ocenění věcných břemen vyvolaných stavbami technické infrastruktury 

    Hába, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
    Trasa sítě technické infrastruktury (inženýrské sítě) činí v dotčené části z nezastavěného pozemku pozemek stavební, jelikož k umístění stavby byla tato část vymezena a určena územním rozhodnutím anebo regulačním plánem. ...
  • Vyhodnocení vývoje cen stavebních pozemků dle cenových předpisů 

    Krejsová, Věra
    Cílem této práce je zjištění vývoje cen staveních pozemků v průběhu let, cena stanovená podle cenových předpisů je zjišťována dle platné legislativy pro dané roky, tato legislativa je podrobně popsána a chronologicky ...