Now showing items 1-2 of 2

  • Energetické hodnocení budov 

    Velísková, Eva
    Diplomová práce se zabývá energetickým hodnocením budov dle současné platné legislativy. V úvodní části je řešena problematika energetického hodnocení. Další část řeší hodnocení energetické koncepce vzdělávací budovy, ...
  • Tlakové ztráty v potrubí moderního typu 

    Přikryl, Pavel
    Tato bakalářská práce pojednává o vývoji materiálů potrubních systémů a zaměřuje se zejména na trendy současné doby. Popsány jsou materiály kovové, plastové a vícevrstvé. Následující pasáž tyto materiály porovnává a ...