Now showing items 1-1 of 1

  • Smyková únosnost spřažených plechobetonových desek. 

    Holomek, Josef
    Předmětem předkládané dizertační práce je experimentální i teoretický výzkum spřažených plechobetonových desek. Práce se zabývá také tvorbou numerických modelů spřažených desek. Návrh nových typů spřažených plechobetonových ...