Now showing items 1-3 of 3

 • Fyzikální simulace v grafické scéně 

  Javorka, Marián
  Tento diplomový projekt se zaobírá problematikou fyzikální simulace aut. Program je vytvořen v programovacím jazyce C++ za pomoci knihoven OpenSceneGraph a Bullet, které jsou v práci v krátkosti představeny. Celá aplikace ...
 • Měření v bezdrátové síti 802.11n se skrytými uzly 

  Vágner, Adam
  Současná velká koncentrace bezdrátových sítí přináší nové obzory, ale také nové starosti. Při nedodržování základních pravidel mohou vznikat dalekosáhlé problémy, které přidělají vrásky všem dotčeným správcům a administrátorům. ...
 • Vizualizace grafických scén v knihovně OGRE 

  Ondrejíček, Marián
  Účelem této práce je prozkoumat možnosti vizualizační knihovny OGRE a implementovat demonstrační aplikaci, která využívá jednoduché i pokročilejší prostředky této knihovny. Dále se práce zabývá tvorbou efektů v jazyce Cg ...