Now showing items 1-12 of 12

 • Dálkové řízení a měření pomocí OS Linux 

  Ševcovic, Jiří
  Cílem práce bylo vytvorení modulárního systému pro dálkové rízením a merením pres operacní systém linux. Využita byla sbernice I2C, pripojená na sériový port pocítace. K rízení zarízení na sbernici slouží aplikace vytvorená ...
 • Laboratorní přípravek demonstrující sběrnici CAN 

  Levek, Vladimír
  Cílem této semestrální práce je navrhnout laboratorní přípravek demonstrující komunikaci pomocí sběrnice CAN. Laboratorní přípravky, řízené mikroprocesorem, budou posílat stavy vstupů a výstupů mezi sebou. Rovněž bude ...
 • Maticový sluchátkový zesilovač pro studiový monitoring 

  Štěrba, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem maticového sluchátkového zesilovače pro studiový monitoring. Jedná se o účelové zařízení pro míchání více zvukových kanálů do sluchátek interpretů, které se využívá při pořizování zvukových ...
 • Návrh zástavby přední nezávislé nápravy a rozmístění interiéru autobusu 

  Suchomel, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem přední části podvozkového rámu autobusu SOR NB 12 City pro použití přední nápravy RL 75EC ZF. Je zde provedeno zjištění zatěžujících sil ve vybraných jízdních stavech. Je provedena analýza ...
 • Návrh zástavby zadní hnané nápravy příměstského autobusu SOR 

  Pokorný, Ondřej
  Tato práce se zabývá volbou vhodné nápravy a následným konstrukčním návrhem jejího uložení do rámu nového autobusu SOR. Je zde zpracováno zjištění zatěžujících sil při třech jízdních stavech. Dále je zde provedena pevnostní ...
 • Nová hybridní jednovodičová sběrnice pro mikroelektronické systémy 

  Levek, Vladimír
  Práce je zaměřena na výzkum a vývoj nové hybridní jednovodičové sběrnice se speciálním užitím umožňující mikroelektronickou integraci. Sběrnice, její fyzická vrstva a její protokol byly vyvinuty na základě aplikovaného ...
 • Přestupní uzel v oblasti Černovičky 

  Studený, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přestupního uzlu v oblasti Černovičky. Cílem práce je vytvořit efektivní a jednoduché řešení přestupního uzlu. Z šesti navržených variant byla zvolena a podrobněji řešena ta nejvhodnější.
 • Připojení externích zařízení k mikrokontroléru Freescale MC9S08LH64 přes sběrnice IIC a SPI 

  Pamánek, David
  Obsahem této práce je seznámení se sériovými sběrnicemi SPI a IIC, jejich vlastnosti a popis principu jejich funkce. Dále je zde seznámení s mikrokontrolérem Freescale MC9S08LH, nejprve obecně s celým zařízením, a poté ...
 • Sběrnice M-Bus v automatizaci budov 

  Sluka, Filip
  Práce se věnuje sběrnici M-Bus (Meter Bus), což je průmyslová sběrnice pro přenos údajů o spotřebě energií a stavových veličinách prostředí v systémech automatizace budov. Tento dokument popisuje princip přenosu signálu, ...
 • Systém interních sběrnic pro čipy s technologií FPGA 

  Málek, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací propojovacího systému interních sběrnic pro čipy s technologií FPGA. Systém zajišťuje jak komunikaci mezi interními komponentami v rámci čipu, tak jejich komunikaci s ostatními ...
 • Terminál MHD u nádraží v poloze ŘEKA - progresivní varianta 

  Stupka, Pavel
  Nádraží v poloze ŘEKA je dlouho spekulovaný projekt, v kterém se řeší přesunutí stávajícího hlavního vlakového nádraží na území dnešního nákladního nádraží u řeky Svratky. Tento projekt by měl zmodernizovat celou jižní ...
 • Univerzální analyzátor sériových sběrnic 

  Gajdoš, Matúš
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a zrealizovat univerzální analyzátor sériových sběrnic. V úvodu jsou podrobně popsány specifikace a vlastnosti nejčastěji používaných sériových sběrnic IC, SMBus, PMBus a rozhraní ...